У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад ученицима је понуђена активност Француски језик кроз игру, песму и глуму. За ову активност пријавило се двадесеторо деце петог, шестог и седмог разреда. Активност је осмишљена тако да деца уз музику и креативне активности уче језик, упознају француску културу, стичу комуникацијске вештине, развијају емпатију и позитиван однос према...

Активност Национална географија понуђена је ученицима 7. и 8. разреда у оквиру пројекта Обогаћени једносменски...

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад и предмета биологија, ученицима је понуђена активност У свету биљака и животиња....

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад и предмета српски језик и књижевност понуђена је активност У царству српског...

У оквиру пројекта Обогаћени јеносменски рад једна од активности је и Енглески кутак, намењена ученицима 7. и 8. разреда....