Српски језик

 • Александра Поповић
 • Александра Алексић
 • Милица Стојиљковић

Руски језик

 • Ката Димитров

Грађанско васпитање

 • Зорица Марјановић

Физика

 • Ана Младеновић
 • Слађана Брајковић

Математика

 • Слађан Ђорђевић
 • Катарина Петровић
 • Слађана Брајковић

Историја

 • Данча Јовић
 • Драган Стевић

Енглески језик

 • Сузана Данковић
 • Виолета Стевановић
 • Срђан Стевановић

Хемија

 • Драгана Томић
 • Гордана Богдановић

ТИО

 • Драгана Томић
 • Снежана Додић

Географија

 • Стојан Тасић
 • Здравко Ђорђевић

Биологија

 • Данијела Николић
 • Маја Велинов

Музичка култура

 • Горан Чворовић
 • Света Ђорђевић

Ликовна култура

 • Слађана Аризановић

Информатика

 • Небојша Трајковић

Физичко васпитање

 • Зоран Анђелковић
 • Ненад Анђелковић
 • Милош Радосављевић
 • Влада Милосављевић
 • Данаил Јањић

Верска настава

 • Ивана Стаменковић
 • Јован Трајковић

Француски језик

 • Стефанија Костадинов

Ромски језик

 • Звездан Рамић

Учитељи

 • Момчило Крстић
 • Оливера Томић
 • Добрица Крстић
 • Лидија Томић
 • Горица Стошић
 • Ратка Вељковић
 • Вукица Димчић
 • Ружица Стајић
 • Ивана Симоновић
 • Срећко Богдановић
 • Слађана Николчова
 • Миле Михајловић