Списак родитеља чланова савета родитеља школе 2023/2024. године

Ред. број

Разред и одељење

Име и презима родитеља

1.

1/1

Александра Поповић

2.

1/2

Ана Антић

3.

2/1

Милан Костић

4.

2/2

Стефана Трајковић

5.

3/1

Биљана Петровић

6.

3/2

Данијела Војиновић

7.

4/1

Драгица Стојановић

8.

4/2

Саша Станојковић

9.

5/1

Наташа Симић

10.

5/2

Данка Миловановић

11.

5/3

Милена Јовановић

12.

6/1

Виолета Јовановић

13.

6/2

Маја Шундерић

14.

6/3

Светлана Јовановић

15.

7/1

Александра Нешић

16.

7/2

Сања Јовановић

17.

7/3

Аница Трајковић

18.

8/1

Ивица Миленковић

19.

8/2

Сузана Аризановић

20.

8/3

Сузана Марковић

21.

Топлац

Јелена Петровић

22.

Кумарево

Драган Денић

23.

Изумно

Небојша Ђорђевић

24.

Првонек

Саша Станковић

25.

СтариГлог

Сунчица Анђелковић