У оквиру активности Енглески кутак, на другом двочасу, ученици су радили на тему међуљудских односа, емпатије, једнакости, прихватања различитости и толеранције. Ученицима је тема била врло интересантна и кроз рад су испољили тимски рад, заједништво, поштовање туђих мишљења, међусобну толеранцију као и основе учтивог опхођења. Кроз радионицу „Rainbow of People“...

Активност Национална географија понуђена је ученицима 7. и 8. разреда у оквиру пројекта Обогаћени једносменски...

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад и предмета биологија, ученицима је понуђена активност У свету биљака и животиња....

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад и предмета српски језик и књижевност понуђена је активност У царству српског...

У оквиру пројекта Обогаћени јеносменски рад једна од активности је и Енглески кутак, намењена ученицима 7. и 8. разреда....