РЕАЛИЗАТОР

АКТИВНОСТ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.Милица Стојиљковић

Потрага за језичким и књижевним благом

1.   14:00-14:45

2.   14:50-15:35

2.Александра Поповић

У царству српског језика

14:00-14:45

3.Слађан Ђорђевић

Математиком до успеха

1. 14:00-14:45

2. 14:50-15:35

4. Зоран Анђелковић

Спортови са лоптом (футсал,одбојка за ученике 7. и 8 разреда; стони тенис за ученике од 5. до 8. разреда)

14:00-14:45

14:00-14:45

5.Ненад Анђелковић

Спортови са лоптом (за ученике 5. и 6. разреда)

14:00-14:45

6. Милица Стојиљковић

Историја ,традиција и култура Рома (за ученике од 5.до 8. разреда )

1.   14:00-14:45

2.   14:50-15:35

7.Стефанија Костадинов                                

Француски језик кроз игру,песму и глуму (за ученике од 5.до 8. разреда )

14:00-14:45

8.Сузана Данковић

Let’s explore together (за ученике од 5.до 8. Разреда )

14:00-14:45

9.Виолета Стевановић

Енглески кутак(за ученике 7.и 8. разреда )

1. 14:00-14:45

2. 14:50-15:35

10. Данча Јовић

Историја ,традиција и култура Срба (за ученике од 5. до 8. разреда )

14:00-14:45

11.Стојан Тасић

Занимљива географија (1. група: ученици 5.разреда; 2 група: ученици 8.разреда)

   1.   14:00-14:45

   2.   14:50-15:35

12.Здравкo Ђорђевић

Национална географија ( за ученике 7. и 8. разреда)

14:00-14:45

13. Маја Велинов

У свету биљака и животиња (за ученике од 5.до 8.разреда)

1. 14:00-14:45

2. 14:50-15:35

14.Снежана Додић

Од идеје до реализације (за ученике од 5.до 8. разреда)

14:00-14:45