У оквиру Обогаћеног једносменског рада реализује се активност Историја, традиција и култура Рома. Часове похађају ученици ромске националности ОШ „Предраг Девеџић”.

Наша школа негује и подстиче уважавање разлика и очување националног идентитета, те, у складу са тим, развијањем ових вредности, ученици ће научити да поштују и друге културе и традиције. На овим часовима ради се на подизању толеранције и компетенција ученика у складу са њиховим могућностима и интересовањима, где је посебно важно да се истакну позитиви ставови према поштовању људских права и слобода, то јест њихово одговорно учешће у демократском друштву, сарадња и комуникација. Посредством појединих наставних јединица које су предвиђене планом и програмом ученици ће развијати компетенције за учење и решавање проблема, али и допринети богаћењу сопствених естетичких компетенција.
На првим часовима ученици су показали велико интересовање за предвиђене активности. Износили су сопствене идеје о којима смо дискутовали у пријатној атмосфери.