ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Ред. бр. Разред и одељење Име и презиме ОС Напомене
1. V/1 Стефанија Костадинов Врањска Бања
2. V/2 Ивана Антић
3. V/3 Ката Димитров
4.  VI/1  Сузана Данковић
5.  VI/2  Данча Јовић
6.  VI/3  Катарина Петровић
7.  VII/1  Милица Стојиљковић
8.  VII/2  Александра Поповић
9.  VII/3  Слађана Аризановић
10.  VIII/1  Слађан Ђорђевић
11.  VIII/2  Данијела Николић
12.  VIII/3  Зоран Анђелковић
13.  VII  Маја Велинов Првонек
 
РАЗРЕДНА НАСТАВА
1. I/1 Ратка Вељковић Врањска Бања 
2. I/2 Горица Стошић
3. II/1 Вукица Димчић
4. II/2 Ружица Стајић
5. III/1 Лидија Томић
6. III/2 Добрица Крстић
7. IV/1 Момчило Крстић
8. IV/2 Оливера Томић
9. I, IV Ивана Симоновић Топлац
10. I, II, III, IV Срећко Богдановић Кумарево
11. I, IV Слађана Николчова Изумно
12, II, III Миле Михајловић Стари Глог
       
13. Продужени боравак Горан Недељковић