РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ЦЕНТРАЛНИ ХОЛ И ПРИЗЕМЉЕ

П Сузана Данковић
  Ратка Вељковић
У Стефанија Костадинов
  Зоран Анђелковић
С Данча Јовић
  Добрица Крстић
Ч Александра Поповић
  Ружица Стајић
П Ката Димитров
  Вукица Димчић

 


ПРВИ СПРАТ

П Слађана Аризановић
  Оливера Томић
У Снежана Додић
  Момчило Крстић
С Данијела Николић
  Горица Стошић
Ч Зорица Марјановић
  Света Ђорђевић (3 - 7.часа)
П Александра Алексић
  Горан Чворовић


ДРУГИ СПРАТ

П Катарина Петровић
  Срђан Стевановић
У Ана Младеновић (1- 4. часа)
  Влада Милосављевић (1- 2. часа)
  Маја Велинов (5 -7. часа)
С Драгана Томић
  Слађана Вељковић (1- 5. часа)
  Драган Стевић (4 - 7. часа)
Ч Милица Стојиљковић
  Данаил Јањић (5 -7. часа)
П Здравко Ђорђевић
  Виолета Стевановић (3 -7. часа)

КУХИЊА

П Стојан Тасић
У Гордана Богдановић
С Ружица Стајић
Ч Звездан Рамић
П Горан Недељковић

ВАЖНО:
- ПОРЕД ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ СТАТУТА ШКОЛЕ, ЦЕНТРАЛНИ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ ОДЛАЗЕ НА ЧАС НАКОН УВИДА О ПРИСУТНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ, УКОЛИКО ИХ ИМА;
- ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА, ОСИМ ПРИЗЕМЉА, НАДГЛЕДАЈУ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ;
- У КЊИЗИ ДЕЖУРСТВА РЕДОВНО ЕВИДЕНТИРАЈУ ИМЕНА ОДСУТНИХ НАСТАВНИКА, ИМЕНА НАСТАВНИКА КОЈИ СУ ЗАМЕНИЛИ ОДСУТНЕ И ОСТАВЉАЈУ БЕЛЕШКУ О ЗНАЧАЈНИЈИМ ДОГАЂАЈИМА.

1.10.2023. године, Врањска Бања

Директор школе: Весна Анђелковић