Чланови Школског одбора:

  1. Александар Стевановић, председник Школског одбора, представник родитеља
  2. Оливера Томић, заменик председника, представник запослених
  3. Анђелковић Србољуб, представник локалне самоуправе
  4. Стефан Миленковић, представник локалне самоуправе
  5. Бранислав Ђорђевић, представник локалне самоуправе
  6. Стефанија Костадинов, представник запослених
  7. Стојан Тасић, представник запослених
  8. Јасмина Анђелковић, представник родитеља
  9. Саша Ђокић, представник родитеља.
  10. Представници Ученичког парламента (председник и заменик председника УП)