Настава информатике и рачунарства у новој школској години одвијаће се у кабинету који је добио нови под, беле зидове, нови инвентар и нову рачунарску опрему.
Захваљујући Компанији " Millennium resorts", која је омогућила обнову кабинета и МПНТР које је омогућило опремање кабинета новим рачунарима, настава информатике и рачунарства одговориће, много лакше и много успешније, захтевима квалитетног образовно-васпитног процеса.

1