"Пре 31. годину свет одраслих се обавезао да ће заштитити и унапредити права детета. Конвенција о правима детета представља визију света у којем свако дете има могућности да расте, развија се и напредује без дискриминације, да је заштићено од свих облика насиља, да има могућност да учествује у доношењу одлука, да се образује, да се смеје и радује животу."

20. новембар се обележава као Међународни дан детета и осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом, као и да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци.

137 2456