Александра Поповић и Ивана Антић, наставнице српског језика и књижевности, са својим ученицима, припремиле су и, у холу школе, истакле малу презентацију живота и дела великог српског нобеловца, књижевника Иве Андрића, рођеног 9. октобра 1892. године.

1
2
3
4