ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину, обавити у времену од 01. априла 2022. до 31.маја 2022.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 1.3.2015. до 29.02.2016.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2016. Провера спремности за полазак у школу ове деце врши психолог школе.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете.

Упис и тестирање деце ће се обављати у школи, према унапред договореном термину.

Родитељима је омогућена услуга Езаказивања термина уписа и тестирања детета у школи путем Еуправе од 21.3.2022. За ову услугу Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима путем телефона 0117350557.

За упис је потребан ЈМБГ детета, ЈМБГ родитеља и ЈОБ, уколико су га доделиле предшколске установе деци. Родитељи при упису детета у школу не доносе ни један документ у папирном облику, изузетно ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара онда је потребно само тај документ донети у папирној форми.

За додатне информације можете се обратити на телефоне:

064 00 59 881– психолог школе

065 35 46 307 – педагог школе

ПП служба