На следећој адреси можете наћи информације и савете за избор професије

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/