Час одељенског старешине наставнице Александре Алексић Стоилковић, у одељењу 7/1 ОШ ,,Предраг Девеџић" у Врањској Бањи одржан је у складу са пројектом "Образовање за права детета". Час је био радионичарског типа, ученици су схватили појам насиља, злостављања и занемаривања, кроз чланове Конвенције о правима детета који су се помињали током радионице.

124 5673