Наши ученици се радују белом, снежном прекривачу.

126 453